Hoe Pozyx de locatietechnologie levert voor een van de grootste UWB-toepassingen tot nu toe
Case study

Hoe Pozyx de locatietechnologie levert voor een van de grootste UWB-toepassingen tot nu toe

Enkele jaren geleden werkte Pozyx samen met een groot internationaal bedrijf dat oplossingen biedt voor de melkveehouderij over de hele wereld. Medio 2023 resulteerde de uitkomst van deze samenwerking in de marktintroductie van een nieuw diermonitoringsysteem gebaseerd op realtime locatietracering (RTLS) en kunstmatige intelligentie (AI). De oplossing helpt de arbeidsefficiëntie, de reproductieresultaten en de productiviteit, alsook het welzijn en de gezondheid van dieren te verbeteren.

Met maandelijks tientallen boerderijen en tienduizenden koeien die met dit systeem worden uitgerust, is het misschien wel een van de grootste industriele oplossingen gebaseerd op UWB-locatietechnologie a> tot op heden. Pozyx is de trotse technologieleverancier die de realtime locatietracking voor deze unieke use-case levert.

10.000+

nieuwe koeien getracked per maand

Waarom koeien volgen en waarom UWB-nauwkeurigheid belangrijk is

Ultra wide band (UWB) is een draadloze technologie die een ongekende positioneringsnauwkeurigheid van 10 tot 30 cm kan bieden. Zelfs in uitdagende omgevingen met veel obstakels en metaal, zoals een schuur. Maar waarom zou je een dier zo nauwkeurig willen volgen? Of waarom zou je überhaupt een koe willen volgen?

Door de locatie van een koe te volgen, kunnen boeren een dier ophalen dat verzorgd moet worden. Dit is op zichzelf echter niet de kracht van dit systeem. Het zijn de grote hoeveelheden locatiegegevens die een ongeëvenaard niveau van inzichten verschaffen in het gedrag van dieren.

In de onderstaande afbeelding is te zien dat het systeem koeien lokaliseert via een kleine sensor die aan hun oor is bevestigd, net buiten het hek (grijze lijn). In dit geval staat de koe zelf niet buiten het hek, maar is het haar hoofd dat door het hek hangt om te eten. Door de nauwkeurigheid van het locatiesysteem is het mogelijk om de koe in dit voergebied te detecteren, wat helpt om het eetgedrag te begrijpen. Hoe vaak eet de koe elke dag en hoe lang? Het blijkt dat deze informatie enorm veel vertelt over de gezondheid van de koe of haar ontvankelijkheid voor inseminatie. Maar het is niet beperkt tot voedingsgedrag. Op dezelfde manier kan worden vastgesteld of koeien genoeg drinken, rusten, rennen, gemolken worden of aan het spelen zijn. Door deze gegevens, samen met enkele andere sensorgegevens, te voeden aan een algoritme voor kunstmatige intelligentie, ontwikkeld door de diergedragswetenschappers van onze partner, kan de oplossing geavanceerde tochdetectie, herkauw- en eetgedragsberekening bieden.

Diergedrag volgen via RTLS

Draadloze positionering en communicatie

Om dit systeem te laten werken, moeten ankers overal in de stal worden geplaatst, en voor de positionering moeten ten minste 3 van die ankers zich binnen het bereik van de tracker bevinden. Hoewel de positionering een schat aan gegevens oplevert, is het niet altijd noodzakelijk of economisch om de dieren overal te volgen. In sommige gebieden is het voldoende om te weten dat de koe aanwezig is, en hiervoor kan een enkel anker worden ingezet. Omdat de ultrabreedbandtechnologie kan worden gebruikt voor zowel positionering als datacommunicatie, kan het systeem in dit geval nog steeds alle beschikbare sensorgegevens ontvangen. Deze functionaliteit biedt onze partner veel flexibiliteit in het aanbod aan de boeren, afhankelijk van hun behoeften.

Schaalbaarheid - op alle niveaus

1. RTLS-installatie en schaalbaarheid van onderhoud

Om dit product op grote schaal op de markt te brengen, is het belangrijk dat het systeem dezelfde prestaties en positioneringsnauwkeurigheid kan reproduceren in meerdere stallen, terwijl de installatiekosten laag blijven. Het is onmogelijk om een technicus naar elke installatie te sturen om het systeem aan te passen of te optimaliseren, wat vandaag de dag nog steeds vaak het geval is bij veel RTLS-systemen. Bij Pozyx hebben we hard gewerkt om het hele installatieproces te vereenvoudigen en hebben we verschillende geautomatiseerde controles en validaties opgenomen om de installatie te ontlasten. Op deze manier kan een technicus na een beperkte opleiding en duidelijke instructies een volledig functioneel systeem installeren en opleveren.

Hetzelfde geldt voor onderhoud, waarbij het nodig was dat systemen eenvoudig konden worden onderhouden en dat problemen die zich voordoen snel konden worden opgespoord en eenvoudig kunnen worden verholpen. Nogmaals, zonder een RTLS-expert nodig te hebben. Hier biedt de Pozyx RTLS-beheersoftware al deze functionaliteiten voor onze klanten.

2. RTLS-schaalbaarheid

Op systeemniveau moet het systeem ondersteuning bieden voor zowel kleine stallen met slechts enkele honderden koeien alsook megaschallen met meer dan 10.000 dieren verspreid zijn over meerdere gebouwen. Dit met positie-updates op zeer hoge frequenties (elke paar seconden). Ook hier heeft Pozyx hard gewerkt om de prestaties van zijn locatiealgoritmes te verbeteren en te versnellen, zonder dat dit ten koste ging van de positioneringsnauwkeurigheid en zonder dat er dure servers nodig waren.

3. Schaalbaarheid van de productie en internationale UWB-certificering

Ten slotte vereist dit product grote hoeveelheden hardware, zowel tags als ankers. Samen met onze partner hebben we een volledig geautomatiseerde productielijn opgezet, inclusief tests en kalibraties. De op maat gemaakte tracker die Pozyx ontwikkelde, onderging uitgebreide kwaliteitstests om te valideren dat het kon overleven in de barre omgeving in een stal. Omdat dit een product is voor een internationale markt, hebben alle hardwareproducten bovendien een volledig certificeringsproces doorlopen voor de verschillende regio's, die allemaal hun eigen specifieke voorschriften hebben met betrekking tot elektronica en ultrabreedband. Elke geproduceerde eenheid wordt individueel getest en gekalibreerd, op grote schaal, om ervoor te zorgen dat aan de voorschriften wordt voldaan en om productiefouten te voorkomen.

Massaproductiefaciliteit voor de trackers

Samenwerking

Dit project was een referentieproject voor Pozyx, dat nauw samenwerkte met zijn partner om een innovatief nieuw product op de markt te brengen. Gebruikmakend van ultrabreedbandtechnologie, geleverd door de Qorvo-chipset, zijn we erin geslaagd om voor dit soort toepassingen een ongezien niveau van positioneringsnauwkeurigheid te bieden.

Citaat van de VP Animal Intelligence & Welfare Solutions:

We hebben de afgelopen jaren met Pozyx samengewerkt in een gezamenlijk ontwikkelingsproject met als doel ons aanbod in het segment van de precisielandbouw te versterken door onze klanten managementtools te bieden om de prestaties van hun veestapels en melkveebedrijven te verbeteren. In deze periode heeft Pozyx bewezen een betrouwbare technologiepartner te zijn met speciale expertise op het gebied van realtime locatiesystemen.

Wilt u locatiebewustzijn toevoegen aan uw toepassingen?

Zoek niet verder! Bij Pozyx zijn we altijd enthousiast om samen te werken aan dit soort projecten! Een gesprek plannen met onze experts om uw use-case te bespreken? We helpen u graag verder!