Voka interviews Pozyx's founder Samuel Van de Velde on international start-ups based in Belgium.
External Press

Transforming Belgium into a startup and scaleup nation

Transforming Belgium into a startup and scaleup nation
External Author
Dec 13, 2021

Since 2015, Pozyx, a spin-off of Ghent University, has been offering a hard- and software platform for ultra-accurate indoor positioning (up to 10 cm precise), of goods and animals to forklifts, robots, and people. It uses the fairly new wireless technology, ultra-wideband (UWB), which provides better positioning indoors than GPS and also works more precisely than Bluetooth or WiFi. Instead of beacons in the air, you attach different anchors in the room where you want to determine the position. You give a tracker or ‘tag’ to the objects, people, or animals you want to follow, that tag communicates with the anchors via UWB.

Pozyx, een spin-off van de UGent, biedt sinds 2015 een hard- en softwareplatform voor een heel nauwkeurige indoorpositionering (tot op 10 cm nauwkeurig), van goederen en dieren tot vorkheftrucks, robots en personen. Het maakt daarvoor gebruik van de nog vrij nieuwe draadloze technologie ultra-wideband (UWB), dat binnenshuis voor een betere positiebepaling zorgt dan gps en ook preciezer werkt dan bluetooth of wifi. In plaats van bakens in de lucht, bevestig je in de ruimte waar je aan positiebepaling wil doen verschillende ankers. Voorwerpen, personen of dieren die je vervolgens wil volgen, geef je allemaal een tracker of ‘tag’ mee die via UWB met de ankers communiceert.